obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

07.04.2017

Sednica Skupštine Udruženja kardiologa Srbije - glasanje

UKS obaveštenja

Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,

Podsećamo Vas da će se na sednici Skupštine Udruženja kardiologa Srbije 10.04.2017. godine u Hotelu M Best Western u Beogradu, u periodu od 15 do 17 časova, pristupiti glasanju o tačkama dnevnog reda:

  1. usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine
  2. usvajanje Izveštaja o radu upravnog odbora i skupštine
  3. usvajanje finansijskog izveštaja udruženja
  4. izbor budućih predsednika radnih grupa za period 2019-2021
  5. izbor predsednika i potpredsednika podružnica za period 2017-2021

Kao član Udruženja kardiologa Srbije imate otvoren nalog na sajtu http://uksrb.rs/

Vaše parametre za pristup(username/ password) dobićete u toku petka, 7.04.2017. godine. Ukoliko Vam do kraja dana ne stigne mejl s parametrima, molimo Vas da kontaktirate tehničku podršku putem e-mail adrese uks.podrska@gmail.com

Postupak glasanja

U gornjem desnom uglu sajta se nalaze polja za unos parametara i pristup zaštićenom delu sistema.

Elektronsko glasanje će biti omogućeno u periodu od 07.04.2017. godine do 10.04.2017. godine do 12 časova . U tom periodu će postojati link "Glasanje" u zaštićenom meniju. Izborom linka se otvara glasački listić gde je potrebno izabrati opcije i kliknuti dugme "Glasaj". Glasanje je anonimno, rezultati se prikupljaju automatski i biće objavljeni na sajtu Udruženja nakon završetka glasanja.

Molimo Vas da nam se za sva pitanja u vezi sa elektronskim glasanjem i pristupnim šiframa obratite putem e-mail adrese uks.podrska@gmail.com

S poštovanjem,


Udruženje kardiologa Srbije