obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

11.01.2017

Sve akreditacije edukativnih programa od sada idu preko UEMS

Važno ESC obaveštenje

Poštovane koleginice i kolege,

Rukovodstvo ESC nas je obavestilo da ubuduće sve akreditacije edukativnih programa idu preko UEMS, odnosno ogrankom EACCME (sajt www.eaccme.eu). EBAC i UEMC su obustavili saradnju, a ESC je u septembru 2016. godine potpisao saradnju oko akreditacije edukativnih programa sa UEMC (zvaničan dokument možete preuzeti ovde).

Udruženje kardiologa Srbije