obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

22.06.2021

Poziv za podršku za učešće na Svetskom kongresu kardiologa i TCT kongresu

UKS obaveštenja

Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za ostvarivanje prava na pružanje podrške za učešće na Svetskom kongresu kardiologa, koji se održava od 13.10. do 15.10.2022. godine u Brazilu, i TCT kongresu koji se održava od 16.09. do19.09.2022. godine u Bostonu.

Troškovi učešća na navedenim programima kontinuirane edukacije obuhvataju putne troškove, troškove prenoćišta i troškove kotizacija, gde je to potrebno, a  pravo na podršku može ostvariti 1 član udruženja. Prednost za odobravanje podrške imaju članovi čija se oblast rada u najvećoj meri poklapa sa predmetnim programom kontinuirane edukacije, odnosno član za koga se osnovano može proceniti da će u svom radu moći u velikoj meri da primeni znanja stečena učešćem na programu kontinuirane edukacije. Kandidati uz prijavu podnose biografiju uz poseban osvrt na oblast rada i obrazloženje na koji način će učešće na programu kontinuirane edukacije uticati na primenu znanja. Prijave se podnose najkasnije do 26.06.2022. godine do 12h, putem e-mail adrese milenko.cankovic@gmail.com.  

S poštovanjem,

Upravni odbor Udruženja kardiologa Srbije