obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

27.02.2018

Važno obaveštenje mladim interventnim kardiolozima

UKS obaveštenja

Poštovane kolege,

Imate priliku da se prijavite za Grant koji daje Medtronic za PCR Peripheral kurs za početnike koji će se održati na Euro PCR 2018 u Parizu.

pismu Gabora Totha koje nam je danas poslato, nalaze se link za prijavu i detaljniji uslovima konkursa. Rok je vrlo kratak tako da morate da budete brzi.

Prof. Dr A. Djordjević Dikić