Konkurs (javni poziv) za nagradu "Doc. dr Aleksandar D. Popović" za naučno-istraživački rad iz oblasti kardiovaskularne medicine za period 2017-2019.

 
UKS sa ponosom raspisuje i obnavlja konkurs za nagradu za naučno·istraživački rad "Doc. dr Aleksandar D. Popović" za objavljen/objavljene originalne radove u internacionalnim časopisima za period 2017-2019. godine iz oblasti kardiovaskularne medicine.

Nagrada "Doc. dr Aleksandar D. Popović" obuhvata uz diplomu i novčani iznos od 1000 evra. Kriterijumi pri odlučivanju će uključivati kvalitet rada/radova, časopise u kojima su objavljeni, originalnost, kliničke implikacije, kao i ukupni naučni doprinos kandidata u oblasti kardiovaskularne medicine.

Molimo sve zainteresovane kandidate da se prijave do 1. septembra 2019.godine elektronskim putem na e-mail sekretara UKS, doc. dr Vojislava Gige (voja2011@yahoo.com), i da uz prijavu prilože:

  • Biografiju i spisak do 10 najznačajnijih radova (do 5 strana)
  • Glavni rad/radove objavljeni u 2017-2019, sa kratkim osvrtom koji se odnosi na originalnost i naučni doprinos

Komisija u sastavu prof. dr Aleksandar N. Nešković, prof. dr Ana Đorđević Dikić, prof. dr Branko Beleslin, i dva prethodna laureata prof. dr Goran Stanković i prof. dr Svetozar Damjanović, će razmotriti prijave i predložiti Odboru za nagrade UKS laureata nagrade "Doc. dr Aleksandar D. Popović" za 2017-2019. godinu.

Nagrada će biti dodeljena na svečanom otvaranju XXII kongresa Udruženja kardiologa Srbije, 17. oktobra 2019. godine.

Predsednica Udruženja kardiologa Srbije
Prof. Ana Đorđević Dikić