• 03 Mar 2017 PRACSIS 2017 Beograd
  • 29 Sep 2016 Svetski dan srca Beograd, 2016.

obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

sva obaveštenja

Kongresi

Najave predstojećih kongresa

XXI Kongres Udruženja kardiologa Srbije

sa međunarodnim učešćem

19.10.2017 - 22.10.2017
Zlatibor