• 22 Jan 2019 22. januar 9 -13h zgrada SANU

obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

sva obaveštenja

obaveštenja

ESC, ACC/AHA i druga međunarodna

sva obaveštenja

Kongresi

Najave predstojećih kongresa

PRACSIS 2019

29.03.2019 - 31.03.2019
Hotel Termag, Jahorina, BiH

BASICS+ 2019

Beograd

14.04.2019 - 16.04.2019
Hotel M, Best Western, Beograd

XXII kongres UKS

17.10.2019 - 20.10.2019
Zlatibor