obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

sva obaveštenja

obaveštenja

ESC, ACC/AHA i druga međunarodna

sva obaveštenja

Kongresi

Najave predstojećih kongresa

KIS 2019

08.03.2019 - 09.03.2019
CROWNE PLAZA hotel, Beograd

PRACSIS 2019

29.03.2019 - 31.03.2019
Hotel Termag, Jahorina, BiH

BASICS+ 2019

Beograd

14.04.2019 - 16.04.2019
Hotel Crowne Plaza, Beograd