obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

sva obaveštenja

obaveštenja

ESC, ACC/AHA i druga međunarodna

sva obaveštenja

Kongresi

Najave predstojećih kongresa

PRACSIS 2020

28.02.2020 - 29.02.2020
Hotel M, Beograd