obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

sva obaveštenja

obaveštenja

ESC, ACC/AHA i druga međunarodna

sva obaveštenja

Kongresi

Najave predstojećih kongresa

Najbolje od kongresa ESC 2018 - Uživo iz Pariza

Prva tele-konferencija UKS i ESC

05.09.2018 - 05.09.2018
Hotel Mama Shelter

NOVAK 2018

16.11.2018 - 18.11.2018
Novi Sad