obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

sva obaveštenja

obaveštenja

ESC, ACC/AHA i druga međunarodna

sva obaveštenja

Kongresi

Najave predstojećih kongresa

PRACSIS 2019

29.03.2019 - 31.03.2019
Hotel Termag, Jahorina, BiH

BASICS+ 2019

Beograd

14.04.2019 - 16.04.2019
Hotel Crowne Plaza, Beograd

EP SERBIA 2019

06.06.2019 - 07.06.2019
Hilton Hotel, Belgrade