Obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

26.09.2022

Svetski Dan srca 2022

UKS obaveštenja

Saznajte više

13.09.2022

NOVAK 2022

UKS obaveštenja

Saznajte više

05.08.2022

Podrška za učešće na ESC kongresu 2022

UKS obaveštenja

Saznajte više

29.07.2022

Podrška za učešće na ESC kongresu 2022

UKS obaveštenja

Saznajte više

21.07.2022

1st SSCVS Coronary Summit

UKS obaveštenja

Saznajte više

13.07.2022

Prijava za podršku za učešće na ESC kongresu 2022

UKS obaveštenja

Saznajte više

30.06.2022

CARDIO UPDATE EUROPE 2022

UKS obaveštenja

Saznajte više

07.06.2022

CMR Forum 2022

UKS obaveštenja

Saznajte više

09.05.2022

Poziv za PCR Pariz 2022

UKS obaveštenja

Saznajte više

27.04.2022

Prijave za podršku za učešće na kongresu EuroPCR 2022

UKS obaveštenja

Saznajte više