Obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

29.09.2020

Svetski dan srca

UKS obaveštenja

Saznajte više

23.09.2020

Newsletter Udruženja kardiologa Srbije

UKS obaveštenja

Saznajte više

31.08.2020

Preporuke Evropskog udruženja kardiologa za dijagnostiku i lečenje atrijalne fibrilacije (2020)

UKS obaveštenja

Saznajte više

30.08.2020

Zvanična web stranica (booth) UKS na ESC kongresu 2020

UKS obaveštenja

Saznajte više

27.08.2020

Twitter Ambasador za prevenciju kardiovaskularnih oboljenja delegiranih od ESC-a

UKS obaveštenja

Saznajte više

06.08.2020

Pismo predsednika UKS avgust 2020

UKS obaveštenja

Saznajte više

04.08.2020

Poziv na ponovljenu Skupštinu Udruženja kardiologa Srbije

UKS obaveštenja

Saznajte više

21.07.2020

Poziv za Skupštinu Udruženja kardiologa Srbije

UKS obaveštenja

Saznajte više

11.07.2020

Pismo predsednika UKS jul 2020

UKS obaveštenja

Saznajte više

12.06.2020

Forum za pacijente: Infekcija COVID 19 i kardiološka obolenja - Pitanja i nedoumice (ESC i UKS)

UKS obaveštenja

Saznajte više