Obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

06.08.2020

Pismo predsednika UKS avgust 2020

UKS obaveštenja

Saznajte više

04.08.2020

Poziv na ponovljenu Skupštinu Udruženja kardiologa Srbije

UKS obaveštenja

Saznajte više

21.07.2020

Poziv za Skupštinu Udruženja kardiologa Srbije

UKS obaveštenja

Saznajte više

11.07.2020

Pismo predsednika UKS jul 2020

UKS obaveštenja

Saznajte više

12.06.2020

Forum za pacijente: Infekcija COVID 19 i kardiološka obolenja - Pitanja i nedoumice (ESC i UKS)

UKS obaveštenja

Saznajte više

11.06.2020

Pismo predsednika UKS jun 2020

UKS obaveštenja

Saznajte više

28.05.2020

Objavljen intervju s akademikom Prof. dr Petrom Seferovićem u European Heart Journal-u

UKS obaveštenja

Saznajte više

20.05.2020

Pismo predsednika UKS

UKS obaveštenja

Saznajte više

06.05.2020

Kardiologija Klinički vodič

UKS obaveštenja

Saznajte više

09.04.2020

Prijave za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom kongresu kardiologa

UKS obaveštenja

Saznajte više