Preporuke

Udruženje kardiologa Srbije

2019 ESC preporuke za dijagnozu i lečenje akutne plućne embolije

godina objavljivanja

2019

2018 ESC preporuke za lečenje kardiovaskularnih bolesti tokom trudnoće

godina objavljivanja

2018

2018 ESC preporuke za dijagnozu i lečenje sinkope

godina objavljivanja

2018

2018 ESC preporuke: IV Univerzalna definicija infarkta miokarda (džepno izdanje)

godina objavljivanja

2018

prevod sačinili:

Prof. Goran Davidović i saradnici, Udruženje koronarnih jedinica Srbije

2018 ESC ESH preporuke za lečenje arterijske hipertenzije

godina objavljivanja

2018

2017 ESC preporuke o dvojnoj antitrombocitnoj terapiji u koronarnoj arterijskoj bolesti

godina objavljivanja

2018

2018 ESC preporuke za lečenje kardiovaskularnih bolesti u trudnoći

godina objavljivanja

2018

2016 ESC/EAS Preporuke za lečenje dislipidemija

godina objavljivanja

2016

2016 Evropske preporuke za kardiovaskularnu prevenciju u kliničkoj praksi

godina objavljivanja

2016

2016 ESC Smernice za dijagnostiku i lečenje akutne i hronične srčane insuficijencije

godina objavljivanja

2016

The 2016 International Society for Heart Lung Transplantation listing criteria for heart transplantation: A 10-year update

godina objavljivanja

2016

ČASOPIS (broj / volumen / strana)

Srce i krvni sudovi (36 / 4 / 254-275)

2015 ESC preporuke za lečenje infektivnog endokarditisa

godina objavljivanja

2015

ČASOPIS (broj / volumen / strana)

Srce i krvni sudovi (36 / 1 / 34-88)

2014 ESC Preporuke za dijagnozu i lečenje hipertrofične kardiomiopatije

godina objavljivanja

2014

ČASOPIS (broj / volumen / strana)

Srce i krvni sudovi (36 / 2 / 111-166)

2015/2016 ESC/ESR Preporuke za dijagnozu i lečenje plućne hipertenzije

godina objavljivanja

2009

ČASOPIS (broj / volumen / strana)

Srce i krvni sudovi (35 / S1 / 27-84)

2013 ESC Preporuke za dijagnostiku i terapiju stabilne koronarne bolesti srca

ČASOPIS (broj / volumen / strana)

Srce i krvni sudovi, 34(4):189-254

Preporuke za dijagnostiku i lečenje valvularnih bolesti srca (2012)

godina objavljivanja

2012

ČASOPIS (broj / volumen / strana)

Srce i krvni sudovi, 33(1):44-86

ESC/EAS preporuke za dijagnostiku i lečenje dislipidemija

godina objavljivanja

2011

ČASOPIS (broj / volumen / strana)

Srce i krvni sudovi, 32(4):327-375

Preporuke za prevenciju, dijagnozu i lečenje infektivnog endokarditisa (nova verzija 2009)

godina objavljivanja

2012

ČASOPIS (broj / volumen / strana)

Srce i krvni sudovi, 32(2):125-167

Evropske preporuke za dijagnostiku i lečenje akutnog infarkta miokarda sa elevacijom ST segmenta

godina objavljivanja

2012

ČASOPIS (broj / volumen / strana)

Srce i krvni sudovi, 32(1):47-99

Preporuke za dijagnostiku i lečenje sinkope (2009)

godina objavljivanja

2009

ČASOPIS (broj / volumen / strana)

Srce i krvni sudovi, 31(4):299-339

ESC preporuke za dijagnozu i lečenje periferne arterijske bolesti

godina objavljivanja

2011

ČASOPIS (broj / volumen / strana)

Srce i krvni sudovi, 31(3):195-250

Evropske preporuke za dijagnostiku i lečenje kardiovaskularnih bolesti u trudnoći

godina objavljivanja

2011

ČASOPIS (broj / volumen / strana)

Srce i krvni sudovi, 31(2):100-149