obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

05.03.2019

Poziv za ostvarivanje prava na pružanje podrške za učešće na ACC 2019

UKS obaveštenja

Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za ostvarivanje prava na pružanje podrške za učešće na ACC 2019 American College of Cardiology’s 68th Annual Scientific Session & Expo, koji se održava od 16. marta do 18. marta 2019. godine u New Orleansu, SAD. Troškovi učešća na navedenom programu kontinuirane edukacije obuhvataju putne troškove, troškove prenoćišta i troškove kotizacija, gde je to potrebno, a  pravo na podršku može ostvariti 2 člana udruženja. Prednost za odobravanje podrške imaju članovi čija se oblast rada u najvećoj meri poklapa sa predmetnim programom kontinuirane edukacije, odnosno članovi za koje se osnovano može proceniti da će u svom radu moći u velikoj meri da primene znanja stečena učešćem na programu kontinuirane edukacije. Kandidati uz prijavu podnose biografiju uz poseban osvrt na oblast rada i obrazloženje na koji način će učešće na programu kontinuirane edukacije uticati na primenu znanja. Prijave se podnose najkasnije do 07.03.2019. godine do 12h, sekretaru udruženja Vojislavu Gigi, putem e-mail adrese voja2011@yahoo.com.

S poštovanjem,

Dr Vojislav Giga