obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

25.08.2021

Prijave za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom kongresu kardiologa

UKS obaveštenja

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo vas da smo 24.08.2021. dobili obaveštenje da i ove godine Udruženje kardiologa Srbije u saradnji sa Evropskim udruženjem kardiologa obezbeđuje 25 besplatnih kotizacija za učešće na Evropskom kongresu kardiologa koji se održava od 27.08. do 30.08.2021. godine u online formatu.

Pravo na besplatne kotizacije imaju lekari mlađi od 40 godina, koji su istovremeno i aktuelni profesionalni članovi Evropskog udruženja kardiologa (ESC Professional Member- svoj status možete proveriti i obnoviti članarinu za ovu godinu na ličnom profilu ESC sajta).

Prednost pri izboru će imati oni kandidati koji imaju primljen rad za kongres kao i kandidati koji do sada nisu koristili pravo na besplatne kotizacije.

Mole se svi zainteresovani da prijavu pošalju najkasnije do 27.08.2020 na e-mail sekretara Udruženja kardiologa Srbije misa.tesic@gmail.com

Uz prijavu (koju možete preuzeti sa sajta uksrb.rs) dostaviti: kratku biografiju, dokaz o poslatom radu i dokaz o profesionalnom članstvu (screenshot sa ličnog ESC profila), kontakt telefon.

 

Predsednik Udruženja kardiologa Srbije

Prof. dr Siniša Stojković

 

Sekretar Udruženja kardiologa Srbije

Ass. dr Milorad Tešić