obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

15.05.2018

Dobitnici stipendija i besplatnih kotizacija UKS za učešće na Evropskom kongresu kardiologa, Minhen 2018

UKS obaveštenja

Dobitnici  zajedničkog granta Evropskog udruženja kardiologa (ESC) i Udruženja kardiologa Srbije (UKS):

ESC grant:

 1. Milenko Čanković (IKVB Sremska Kamenica)
 2. Andrija Pavlović (Univerzitetska dečija klinika, Tiršova)
 3. Aleksandra Živanić (KBC Zemun)

Napomena: Dobitnici ESC granta sami obezbeđuju prevoz i smeštaj za kongres,  a ESC refundira troškove u iznosu od 800€.

Stipendisti UKS :

 1. Nikola Bošković (KCS, Beograd)
 2. Milan Marinković (KCS, Beograd)
 3. Mirjana Isailović-Keković (ZC Prokuplje)

Napomena: Troškove prevoza i smeštaja obezbeđuje direktno UKS.

 

Dobitnici bespaltnih kotizacija za ESC kongres:

 1. Nataša Novičić (VMA)
 2. Tatjana Gligorijević (KBC Bežanijska Kosa)
 3. Dragana Dabović (IKVB Sremska Kamenica)
 4. Dušan Ružičić (OB Valjevo)
 5. Miloš Trajković (IKVB Sremska Kamenica)
 6. Miloš Babić (IKVB „Dedinje“)
 7. Stefan Andrić (IKVB Sremska Kamenica)
 8. Andrea Ljubotina (IKVB Sremska Kamenica)
 9. Dragica Tešić (IKVB Sremska Kamenica)
 10. Marko Vuleta (KC Kragujevac)
 11. Teodora Pantić (IKVB Sremska Kamenica)
 12. Bojan Maričić (OB Užice)
 13. Ljubica Grubović (Institut za rehabilitaciju „Sokobanjska“, Beograd)
 14. Milica Morača (Institut za rehabilitaciju „Sokobanjska“, Beograd)
 15. Lućia-Simona Oalđe (IKVB Sremska Kamenica)
 16. Stefan Juričić (KCS, Beograd)
 17. Teodora Plavšić (IKVB Sremska Kamenica)
 18. Nikola Kocić (OB Leskovac)
 19. Esma Rašiti (KBC Bežanijska Kosa)