obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

18.05.2023

Podrška za učešće na ESC kongresu 2023

UKS obaveštenja

Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za ostvarivanje prava na pružanje podrške za učešće na ESC kongresu, koji se održava od 25.08. do 28.08.2023. godine u Amsterdamu.

Troškovi učešća na navedenom programu kontinuirane edukacije obuhvataju troškove kotizacija, a pravo na podršku ima dvadeset pet članova Udruženja kardiologa Srbije, koji su mladji od 40 godina. Prednost za odobravanje podrške imaju članovi čija se oblast rada u najvećoj meri poklapa sa predmetnim programom kontinuirane edukacije, odnosno članovi za koje se osnovano može proceniti da će u svom radu moći u velikoj meri da primene znanja stečena učešćem na programu kontinuirane edukacije, a posebno kandidati koji imaju prihvaćen apstrakt, koji su aktivno učestvovali u radu udruženja na prevodu preporuka i drugim aktivnostima. Kandidati uz prijavu podnose biografiju uz poseban osvrt na oblast rada i obrazloženje na koji način će učešće na programu kontinuirane edukacije uticati na primenu znanja. Prijave se podnose najkasnije do 15.06.2023. godine do 12h, putem e-mail adrese milenko.cankovic@gmail.com

S poštovanjem,

Upravni odbor Udruženja kardiologa Srbije