obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

11.02.2021

Poziv na ponovljenu Skupštinu Udruženja kardiologa Srbije

UKS obaveštenja

Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,

Obaveštavamo Vas da će se ponovljena sednica Skupštine Udruženja kardiologa Srbije održati  dana 25.02.2021. godine u Hotelu M Best Western u Beogradu, u periodu od 12 do 14 časova, sa sledećim dnevnim redom:

  1. usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine 16.12.2020. godine
  2. usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora i Skupštine za 2020. godinu
  3. usvajanje finansijskog izveštaja udruženja za 15.11.-31.12.2019. godinu
  4. usvajanje finansijskog izveštaja udruženja za 2020. godinu
  5. osnivanje radne grupe pod nazivom „Telemedicina u kardiologiji“

Takođe Vas obaveštavamo da će elektronsko glasanje biti moguće u periodu od 23.02.2021. godine do 25.02.2021. godine do 11 časova.

Nakon završetka glasanja, rezultati će biti objavljeni sa sajtu Udruženja.

S poštovanjem,

Upravni odbor

Udruženja kardiologa Srbije