obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

25.04.2019

Poziv na ponovljenu Skupštinu Udruženja kardiologa Srbije

UKS obaveštenja

Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,

 

Obaveštavamo Vas da će se ponovljena sednica Skupštine Udruženja kardiologa Srbije održati  dana 09.05.2019. godine u Hotelu M Best Western u Beogradu, u periodu od 15 do 17 časova, sa sledećim dnevnim redom:

  1. usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine 28.03.2018. godine (u prilogu)
  2. usvajanje Izveštaja o radu upravnog odbora i skupštine za 2018. godinu (u prilogu), i podnošenje izveštaja nadzornog odbora (u prilogu)
  3. usvajanje finansijskog izveštaja udruženja za 2018. godinu (u prilogu)
  4.  spajanje Radne grupe za aterosklerozu i ćelijsku biologiju srca i Radne grupe za koronarnu patofiziologiju, mikrocirkualciju i funkciju miokarda u novu radnu grupu pod nazivom Radna grupa za aterosklerozu, koronarnu patofiziologiju i mikrocirkulaciju, počev od 2021. godine
  5. spajanje Radne grupe za bolesti perikarda, miokarda i plućne cirkulacije i Radne grupe za perifernu cirkulaciju i trombozu u novu radnu grupu pod nazivom Radna grupa za bolesti miokarda, perikarda, i plućne i periferne cirkulacije
  6. promena naziva Radne grupe za akutni koronarni sindrom u Radnu grupu za akutna stanja u kardiologiji
  7. glasanje za buduće predsednike radnih grupa, sa mandatom 2021-2023. godine
  8. promena člana 15.6. Statuta, reči „Potpredsednik nadležan za časopis "Srce i krvni sudovi"“, menjaju se u reči „Potpredsednik nadležan za časopis "Srce i krvni sudovi" i internet prezentaciju”.

Takodje Vas obaveštavamo da će elektronsko glasanje biti moguće u periodu od 07.05.2019. godine do 09.05.2019. godine do 12 časova.

Nakon završetka glasanja, rezultati će biti objavljeni na sajtu Udruženja.

 

S poštovanjem,

Upravni odbor

Udruženja kardiologa Srbije