obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

28.12.2017

Poziv za Skupštinu Udruženja kardiologa Srbije 11.01.2018.

UKS obaveštenja

Poštovane kolege,

Obaveštavamo Vas da su na ponovljenoj Skupštini Udruženja kardiologa Srbije ostvareni sledeći rezultati:

 1. Usvojen je zapisnik sa sednice skupštine 25.04.2017. godine
 2. Za budućeg predsednika izabran je prof. dr Siniša Stojković
 3. Za potpredsednika Upravnog odbora nadležan za Beograd, izabran je Siniša Stojković
 4. Za potpredsednika Upravnog odbora nadležnog za Vojvodinu izabrana je Anastazija Stojšić-Milosavljević.
 5. Za potpredsednika Upravnog odbora nadležnog za Centralnu Srbiju izabran je Tomislav Kostić.
 6. Za potpredsednika Upravnog odbora nadležnog za radne grupe i podružnice izabran je dr Dragan V. Simić.
 7. Za potpredsednika za časopis „Srce i krvni sudovi“ izabrana je Tatjana Potpara.
 8. Za sekretara/blagajnika izabran je dr Vojislav Giga.
 9. Za članove nadzornog odbora izabrane su Marija Mirković, Olivera Mićić i Aleksandra Milošević-Vasiljković.
 10. Za predsednika Skupštine izabran je Aleksandar Stanković.
 11. Za zamenika predsednika Skupštine izabran je Vladimir Mitov.
 12. Usvojen je predlog kandidata prof. dr Milana Nedeljkovića za dopisnog člana SANU.
 13. Nije usvojen predlog kandidata prof. dr Aleksandra Neškovića za dopisnog člana SANU.
 14. Usvojen je predlog kandidata prof. dr Siniše Stojkovića za dopisnog člana SANU.
 15. Nije usvojen predlog kandidata prof. dr Branka Beleslina za dopisnog člana SANU.

Ovom prilikom želimo da čestitamo novoizabranom rukovodstvu Udruženja kardiologa Srbije i da im poželim puno uspeha u radu u naredne dve godine, sa željom da udruženje nastavi sa razvojem u skladu sa do sada postavljenim čvrstim temeljima.

Nakon proglašenja rezultata, Upravni odbor je na sednici održanoj 27.12.2017. godine doneo odluku da još jednom dostavi Skupštini udruženja predloge kandidata prof. dr Aleksandra Neškovića i prof. dr Branka Beleslina za dopisne članove SANU, s obzirom da se radi pre svega o formalnom a ne izbornom izašnjavanju.  Naime, u slučaju ova dva kandidata postoji izuzetno veliki broj uzdržanih glasova, te je Upravni odbor mišljenja da je celishodno da se članstvo udruženja izjasni da li podržava ili ne ove dve kandidature.  U pitanju su dva izuzetna stručnjaka sa značajnim doprinosima u oblasti kardiologije, te je Upravni odbor doneo odluku da još jednom uputi ove predloge i pozove članove da se konkretno izjasne o kandidaturama.

Sednica Skupštine Udruženja kardiologa Srbije zakazuje se za 11.01.2018. godine u Hotelu M Best Western u Beogradu, u periodu od 15 časova do 17 časova, sa sledećim dnevnim redom:

1.  usvajanje zapisnika sa sednice skupštine 27.12.2017. godine (u prilogu)

2.  predlog kandidata prof. dr Aleksandra Neškovića za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti

3. predlog kandidata prof. dr Branka Beleslina za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti

Takodje Vas obaveštavamo da možete pristupiti elektronskom glasanju u periodu od 09.01.2018. godine do 11.012018. godine do 12 časova.

Nakon završetka glasanja, rezultati izbora će biti objavljeni sa sajtu Udruženja.

S poštovanjem,

Upravni odbor

Udruženja kardiologa Srbije

ZAPISNIK SA SKUPŠTINE 27. 12. 2017.