obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

09.03.2023

Poziv za ponovljenu sednicu Skupštine UKS

UKS obaveštenja

Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,

Obaveštavamo Vas da će se ponovljena sednica Skupštine Udruženja kardiologa Srbije održati dana 23.03.2023. godine u Hotelu M Best Western u Beogradu, u periodu od 15 do 17 časova, sa sledećim dnevnim redom:

  1. usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine 23.12.2022. godine
  2. usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora i Skupštine za 2022. godinu
  3. usvajanje finansijskog izveštaja udruženja za 2022. godinu
  4. dostavljanje izveštaja Nadzornog odbora

Elektronsko glasanje će biti moguće u periodu od 21.03.2023. godine do 23.03.2022. godine do 12 časova.

Nakon završetka glasanja, rezultati će biti objavljeni sa sajtu Udruženja.

S poštovanjem,

 

Upravni odbor

Udruženja kardiologa Srbije