obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

12.01.2018

Mogućnosti stipendiranja od strane kompanije Servier u saradnji sa ESC programima

UKS obaveštenja

Poštovani članovi UKS,

Imamo zadovoljstvo da Vas obavestimo o još jednom projektu i mogućnosti stipendiranja od strane kompanije Servier u saradnji sa  ESC programima koje vodi prethodni predsednik ESC Prof. Panos Vardas.

Radi se o stipendijama za 12 mladih kardiologa između 30-38 godina koji se bave interventnom kardiologijom (6 kandidata) ili srčanom slabošću (6 kandidata). Stipendiranje traje dve godine tokom kojih izabrani kandidata mogu da učestvuju na nekoliko kongresa kao što je EURO PCR, ili ESC Heart Failure kongres, kao i da učestvuju u publikacijama naučnih članaka. Pored toga, izabrani kandidati imaju priliku da jednom godišnje učestvuju na kursevima ESC kao što su 2016 bili “Leadership and Management Forum in Cardiovascular Medicine” (Beč 2016), ili “How to build your academic career” (Ljubljana Medical School, 2017).
 
Ceo program je podržan od strane kompanije SEVIER "Servier Advanced Cardiovascular School (SACVS)” preko koje ide i cela organizacija. 
 
Prijave se primaju između 15. januara i 28. februara, i organizatori će izabrati 12 kandidata od svih poslatih prijava. Ispod su dokumenti za aplikaciju.

S poštovanjem,

Prof. dr Ana Đorđević-Dikić

Predsednik Upravnog odbora

Recommendations for your CV and your application

SACVS 2016-2017